latest news

Cais Cynllunio Llys Dymper wedi ei ail-gyflwyno

Mae Ynni Gwynt Cymru yn falch o gyhoeddi bod y cais cynllunio diwygiedig wedi cael ei gyflwyno i adran gynllunio [...]

Cynhadledd ‘Dyfodol Ynni Adnewyddol Yng Nghymru’ yn llwyddiant!

Cyngerdd Penblwydd yn Llwyddiant