<- yn ôl

Cynhadledd ‘Dyfodol Ynni Adnewyddol Yng Nghymru’ yn llwyddiant!

rwn1
Wedi ei bostio ar October 17, 2011 o dan Ynni Adnewyddol Cymreig

Daeth dros 150 o fynychwyr i’r gynhadledd yn y Ganolfan Technoleg Amgen yng Nghanolbarth Cymru i drafod dyfodol y diwydiant ynni adnewyddol yng Nghymru. Roedd trefnwyr y gynhadledd, Rhwydwaith Ynni Adnewyddol Cymru, yn falch o’r nifer ddaeth ac ansawdd y cyflwyniadau. Clywodd y gynhadledd, a gadeiriwyd gan yr ymgyrchwr gwyrdd profiadol a chyn AS, Cynog Dafis, anerchiad wedi ei recordio gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones, cyflwyniadau gan Peter Davies, Comisiynydd Cynaliadwyedd, Llywodraeth Cymru ar economegydd, Yr Athro Brian Morgan. Gwnaeth nifer o gwmnïau sy’n weithredol mewn amryw o agweddau o Ynni Adnewyddol gyflwyniadau yn cynnwys Maybe Bridge, Jones Bros, Dulas Engineering, G24i, West Coast Energy a Tidal Energy. Ar ôl cinio a nifer o sesiynau ymylol, anerchodd Prif Weithredwr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Roger Thomas y gynhadledd. Dilynwyd ef gan Gyfarwyddwr Ynni Gwynt Cymru, Eryl Vaughan, roddodd gynnig gerbron i ffurfio Rhwydwaith Ynni Adnewyddol Cymru fel corff cynrychiadol i hyrwyddo ynni adnewyddol yng Nghymru. Penderfynodd y gynhadledd i apwyntio Grŵp Llywio i ystyried ymarferoldeb creu sefydliad newydd a chymerwyd enwebiadau o’r llawr ar gyfer y Grŵp Llywio.

This post is also available in: English

Newyddion Tebyg

Back to the top